Hizmetlerimiz

Rücu, Takip ve Tahsili

Sigorta Şirketlerinden tarafımıza atanan Rücu dosyaları , ekli süreçlerden geçirilerek takip edilmektedir.

. Rücu dosyasının incelemesi yapılarak rücu durumunun ve borçlusunun belirlenmesi ,
. Gerekli tüm yazışmaların yapılması ,
. Sulh yoluyla anlaşma zemininin tesis edilerek rücu borçlusunun en kısa sürede borcunu ödemesinin sağlanması ,
. Her dosya için özet durum raporunun hazırlanması ,
. Dosyanın işlemlerinin azami 90 günde tamamlanması ve iade edilmesi ,
. Kanuni Takip işlemlerinin zaman kaybetmeden başlatılması .

ŞİRKETLER ARASI RÜCU DOSYALARI
· Sigorta şirketlerinden her ayın 26’sına kadar Kasko alacak listeleri tarafımıza bildirilmesi. Yine tarafımızdan ilgili hasar dosyaları ile ilgili olarak taleplerimiz konu şirketlere iletilmesi,
· Gelen dosyalar hasar uzmanlarımız tarafından incelenerek ; kusur durumları , eksik evrak talebi ve reddedilecek dosyalar tespit edilmesi,
· Ödeme yapılacak dosyalar için trafik poliçelerinden hasar dosyalarının açılıp ve talep tutarları sisteme girilmesi,
· Ödeme yapılacak tüm şirketler için ibraların hazırlanıp ve mutabakat için ilgili sigorta şirketleri hasar departmanlarına iletilmesi,
· Şirketinizin belirleyeceği limit dahilinde ödeme girişleri tarafımızdan yapılması. Limit üstü ödeme listeleri muhasebe departmanına iletilmesi,
· İlgili ödeme gününde gelen ödemeler muhasebe departmanından talep edilerek sistem girişlerinin yapılması ve dosyaların kapatılması