Hizmetlerimiz

Hasar Dosya İncelemesi

Hasar Yönetimi ; sektörde suistimale açık ve yönetilmesi zorlu bir süreç olmakla beraber , 200.000 den fazla dosya incelemiş olan şirketimiz sektöre verdiği güvenle yoluna emin adımlarla devam etmektedir.

Hasar Süreçleri ; Tarafınızdan ve /veya 3.şahıstan gelen ihbar bilgileri sisteme girilerek ihbarın uygunluğu kontrol edilerek ve hasar dosyası oluşturularak dosya numarası oluşturulması ,

. Hasar dosya evrakları temin edilerek incelenmesi,
. Limit dahilinde ödeme bilgilerinin sisteme girilmesi,
. Limit üstü hasarlar için eksper tayin edilmesi , eksper raporu alınarak incelenmesi ve ödeme girişi yapılması,
. Eksper ön raporuna istinaden servise onay verilmesi,
. Eksper kesin raporunun iletimi akabinde servise ödeme çıkarılması,