Hizmetlerimiz

Değer Kaybı Dosyaları

Dosya İncelemesi: Maddi Hasar dosyasının incelenmesi ve Genel Şartlar ekinde yer alan esaslar çerçevesinde varsa ‘Değer Kaybı’ dosyasının açılması , gerekli hallerde tarafınızdan belirlenen eksper / eksperlere dosyanın atanması ,

Kaybın Tespiti: Talep edilecek meblağın uzmanlarımızca tespit edilmesi ,
Onay ve Ödeme : Tespit edilen ‘ Değer Kaybı ‘ meblağının şirketinize onaya sunulması , şirketiniz tarafından yetki verilmesi durumunda tespit edilen meblağın şirketiniz sistemleri üzerinden muhasebe departmanına iletilmesinin sağlanması ,
Tahkim Süreci : Tahkim sürecine aktarılan dosyaların şirketimiz anlaşmalı avukatları vasıtasıyla takip edilmesi .