Hakkımızda

MASTER DESTEK

 

2005 Yılında bir Dış Kaynak Kullanım Şirketi (Bussiness Process Outsourcing) olarak kurulan Master Destek ;

bir ilki gerçekleştirmiş olup Dünya'da yaygın olarak uygulanan Rücu alacaklarının takip, tahsil ve raporlaması ile Hasar Operasyonları konusunda Türk Sigorta Sektörü ve Operasyonel Leasing (Kiralama ) Sektörü ‘ne profesyonel kadrosu ve özel yazılımları ile hizmet vermektedir .

Dış kaynaklardan yararlanma, yurt dışındaki bilinen adıyla Business Process Outsourcing (B.P.O.) ; işletmelerin tamamen kendi işlerine odaklanmaları ve daha rekabetçi stratejiler üretmek üzere kadrolaşması ve esas işleri dışında kalan tamamlayıcı hüviyetteki işleri , konunun uzmanı “destek hizmet “şirketlerine devretmeleri şeklinde tanımlanabilir. Böylece işletme sadece kontrol ve denetim mekanizması ile işi takip eder ve her açıdan önemli tasarruflar elde eder.

Bu bağlamda Master Destek olarak ; yurt genelinde 81 il'de 400'e yakın anlaşmalı avukat kadrosu ve çalıştığı sektörlerin dinamiklerine uygun Yazılım Çözümleri ile tüm operasyon süreçlerinde sektörün lokomotifi olmaya devam edeceğiz.