Master Destek

|
Avukat Girişi

HİZMETLERİMİZ:

RÜCU, TAHSİLAT ve RAPORLAMA:

MASTER DESTEK, genel müdürlükteki tecrübeli personeli, Türkiye genelindeki anlaşmalı avukatları ile sigorta şirketlerine hizmet vermektedir. Tüm dosyaların dikkatli incelenmesi sonucu rücu borçlarına ulaşarak, ikna kabiliyetleri yüksek rücu takip elemanları ve hukukçuları sayesinde dosya teslim alındıktan sonra ortalama 36 günde yüzde 50,4 sulhen tahsilât oranına ulaşılmıştır. Doğru muhatap ve doğru yargı mahallini tespit ederek, tüm Ülke sathında anlaşmalı avukat ağı ile ilamsız takip ve tüm dava takipleri etkin şekilde sürdürmektedir.

 

HİZMETLERİMİZİ NASIL SUNUYORUZ?

Rücu işleri sektörümüzde diğer faaliyetler kadar verimli takip edilemeyen, kendine özgü bir inceleme ve takip gerektiren bir yapıya sahiptir Master Destek’in şirketlere özel çözümünde sunduğumuz hizmetler: Sigorta şirketinin üçüncü şahıslara yapacağı taleplerle ilgili olarak;

1) Gerekli tüm yazışmaların yapılması,

2) Sulh yoluyla anlaşma zemininin tesis edilerek sigorta şirketince uygun görülecek bir modelle, (Şirketin tespit edeceği bir oran veya bir onay merciinin kararı ile) rücu borçlusunun en kısa sürede borcunu ödemesinin sağlanması,

3) Sulhen çözümü olmayan ve her durumda kanuni takip gerektiren hallerde;

3.1) Sigorta şirketlerinden alınan yetki ile avukatların takibi, 3.2)Periyodik durum raporlamasının yapılmasıdır.