Master Destek

|
Avukat Girişi

Master Destek A.Ş. ‘nin kuruluş günlerinde Türk sigorta sektörünün hangi alanlarda “Dış Kaynak Kullanımı”na ihtiyaçı olabileceğini düşünürken tek odak noktamız, vereceğimiz hizmetin şirketlerin bilanço ve teknik kar-zarar hesaplarına olumlu katkı yapma şart olmuştur.

12 Ekim 2005’te bir Dış Kaynak Kullanım (Outsource) şirketi olarak kurulan Master Destek, Sigorta sektöründe bir ilki gerçekleştirmiş olup dünyada yaygın olarak uygulanan rücu alıcaklarının takip, tahsil ve raporlaması konusunda Türk Sigorta sektörüne hizmet vermektedir.

Dünyada çok yaygın olan B.P.O., Ülkemizde “Dış Kaynak Kullanımı” olarak iş dünyamızdaki yerini almıştır. Bilindiği gibi Dış Kaynak Kullanımı(B.P.O.), şirketlerin odaklanmaları gereken temel iş konuları üzerinde yoğunlaşarak, bazı dâhili iş süreçlerini ilgili konularda profesyonelleşmiş şirketlere devretmeleridir.

Önceleri IT alanlarında uygulanmaya başlanan Dış Kaynak Kullanımı zamanla insan kaynakları, çağrı merkezleri eğitim, personel yemek ve taşıma hizmetlerinde gündeme gelmiş ve bugün artık bilinen bir iş kolu haline gelmiştir.

İhtiyaç ve beklentiler çevresinde belirlenen doğru bir dış kaynak kullanımı yaklaşımı kaliteli bir hizmet sağlayıcı ile işbirliği halinde kurumlara stratejik konulara odaklanma imkanı sunmasının yanı sıra; maliyetlerde azalma, mevzuata uyum, hızlı ve kaliteli hizmet temini, risklerin kontrol altına alınması, değişen şartlara uyum sağlayabilen esnek bir yapı elde edilebilmesi gibi çok çeşitli faydalar sağlamaktadır.

Dış sigorta sektöründe Dış Kaynak Kullanımı yukarıda belirtilen alanlarda sınırlı kalmıştır. Ancak dünya uygulamalarına bakıldığında özellikle sigorta şirketlerini hasar ve rücu işlemlerinde(Claims Handling&Subrogation) bu kaynaktan geniş ölçüde yaralandığını görmekteyiz.

Yurt dışındaki uygulamaların Türk sigorta sektöründe rahatlıkla ve hatta bazı alanlarda daha da rasyonel olarak uygulanabildiği bir gerçektir.

Bugün kar marjlarının son derece küçük olduğu sigorta sektöründe hasar/prim ilişkileri özellikle oto branşlarında oldukça önemli olmuştur. Özellikle hasar/prim oranlarında net hasarın önemi fiyatlandırmanın temelini teşkil etmektedir.

Rücu alacaklarının tahsilinin teknik kara katkısının yanında, mali gelirlerin giderek düşen faiz oranlarıyla eski yıllara kıyasla daha az ve sor elde edildiği göz önüne alındığında, nakit akışına olan katkısı da ortadadır.

Bu sebeple günümüzde rücu gelirleri her zamankinden çok daha önemli olmuştur. İşte Master Destek A.Ş.’nin kuruluş fikri bu cümleden doğmuştur.